نگاهی متفاوت، ایده ای نو

پیشتاز در ارائه خدمات نوین برپایه وب

ERP سازمانی

راهکاری جامع، یکپارچه، فرآیندگرا و انعطاف پذیر در جهت
 افزایش قدرت تصمیم گیری، بهره وری و کارآیی سازمانها

اتوماسیون اداری

هسته اصلی راهکارهای جامع و یکپارچه باتیس
نگاهی جامع به فرآیندهای اداری و ساختار سازمانی

سیستم های تحت وب

در هر زمان، در هر مکان، امکان دسترسی
به اطلاعات سازمان خود را خواهید داشت

خدمات ما

سازمانی ERP

ارائه نرم افزارهای ماژولار و فرآیندگرا جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان

اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری تحت وب ، امکان استفاده در  تمامی محیطها، تعریف جریان های کار و بهره گیری از ربات هوشمند

سیستم های تحت وب

سیستم ماژولار و یکپارچه تحت وب، در راستای پاسخگویی به تمام نیازهای سازمان

با ما در ارتباط باشید