از سیستم جدید اضافه شده به مجموعه سیستم های شرکت ایده پردازان باتیس می توان به سیستم سنجش و برگزاری آزمون اشاره کرد که قابلیت های این سیستم به شرح زیر است : 

قابلیت طراحی کلید برای آزمون های تستی ، قابلیت تحیح آزمون ها ، قابلیت چاپ کارنامه دروس مخصوص دانش آموزان ، قابلیت چاپ کارنما برای معلمان جهت مشاهده ی روند آموزشی دانش آموزان ، قابلیت ایجاد سری آزمون های مختلف ، قابلیت دخیره سازی  کلیه آزمون های گرفته شده در سیستم برگزاری آزمون   

تمامی حقوق این وب سایت برای باتیس محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط نونگار