راه کارهای جامع در استقرار و اجرای سیستمهای منابع انسانی ERP :


چرا ERP؟ این اولین سوالی است که در توجیه و بررسی قابلیتها و ویژگیهای سیستمهای منابع انسانی و سازمانی به ذهن میرسد. به عبارت دیکر در بین این همه سیستمهای یکپارچه اطلاعاتی ، عملیاتی و مدیریتی ، باید از یک سو پرسید چه مشکلات ، موانع و چالشهایی وجود دارند که هر سیستمی قادر به حل آن نبوده و راه حل و راه کاری برای آن ندارد؟ و از سوی دیگرچه مزایا، قابلیتها و راه کارهایی در ساختار سیستمهای ERP هست که سازمان را متمایل به استفاده و خرید از آن مینماید؟ برای پاسخ به این سوالات و ابهامات به ذکر مشکلات ، چالشها و آسیبهایی که سازمان های بزرگ و کوچک به نسبت اندازه خود با آن درگیر بوده و دنبال راه کارهایی برای حل و گذر از آن ارائه مینمایند به شرح موارد زیر اشاره میگردد:
•    رشد و توسعه سریع ساختار ، فعالیتها و منابع متعدد و غیر قابل کنترل بخشهای فنی ، اجرایی و سازمانی
•    عدم وجود یکپارچگی در فرآیندها و سطوح مختلف درون سازمانی و برون سازمانی
•    ضرورت توسعه سازمان در همسویی با فناوری اطلاعات  مرتبط مثل بهره مندی از تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک
•    غیر قابل کنترل و مدیریت لحظه ایی منابع مهم و موثر در مدیریت و کنترل سازمان مثل اطلاعات و آمار مالی ، خرید،فروش و ....
•    افزایش هزینه های جانبی غیر قابل توجیه (ولی ناگزیر) و غیر قابل کنترل مثل موازی کارری و یا انجام تکراری امور
•    عدم هماهنگی چرخه های اصلی و زنجیره تامین در انجام سریع و دقیق ماموریتهای خود مثل خرید ،انبار ها ، تولید، فروش و توزیع
•    توجه به ارزیابی و ارزشیابی علمی برای افزایش ضریب بهره وری و بازدهی سازمان
•    نیاز به مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل منابع سازمانی بدلیل توسعه بازار ، افزایش محصول بدنبال تغییر صعودی نیازها و درخواستهای مشتریان
•    عدم بازدهی ، پاسخگویی و تامین نیازهای اطلاعاتی سیستمها و نرم افزارهای موجود

•    عدم همسویی، توانمندی و پاسخگویی سیستمهای اطلاعاتی با اهداف ، توسعه ، برنامه ، چشم انداز و تغییرات مستمر بخشهای مختلف
•    عدم وجود امکانات و ابزارهای لازم در تولید گزارشات مدیریتی ، انجام محاسبات و برآوردها به منظور برنامه ریزی های لازم و کافی
•    و......
حال باید گفت که در بین سيستمهاي جامع سیستم " برنامه ریزی منابع انسانی ERP " تنها راه کار و ابزاریست که با ساختاری انعطاف پذیر ، جامع ، یکپارچه ،  دارای زیر سیتمهای تمام زنجیره های تامین نیازهای سازمانی و.....  علاوه بر پاسخگویی مدیران ، برنامه ریزان و تصمیم گیران کلان و ارشد سازمانهای مختلف اداری ، خدماتی ، تولیدی ، صنعتی و تجاری و....  ، با راه حلهاي ارائه های لازم به يكپارچگي همه فرآيندها و حوزه هاي وظيفه اي موجود دركسب و كار آنها كمك نموده و بصورت جامع حمایت ميكند از نگاهی دیگر میتوان گفت  مزيت اصلي و اوليه اين سيستمها ايجاد يك بستر نرم افزاري يكپارچه مشترك براي فرآيندهاي يكپارچه موجود در كسب وكار مربوطه ميباشد که اين سيستمها با دو ويژگي مهم خود  شامل1- باعث ايجاد ارتباطي بين فرآيندهاي تجاري وبكارگيري نرم افزاري اين فرآيندها ميگردند 2- باعث ايجاد يك انسجام و امنيت در همه بخشهاي كسب و كار ميشوند.

•    ERP سيستم جامعي است كه سعي در يكپارچه سازي همه وظايف و بخشهاي موجود در يك سازمان با استفاده از يك سيستم نرم افزاری واحد را دارد بطوريكه بتواند نيازهاي خاص و ويژه اين بخشها را فراهم سازد.
•    ERP يك تفكر ، فناوري و سيستمي براي مديريت موثرتر منابع مختلف در يك سازمان است كه اين مديريت با هوشمندسازی و يكپارچه كردن تمام فرآيندها و در نتيجه بالا بردن كارايي سازمان و افزايش رضايت مشتري انجام ميگيرد.
•    ERP يك راه حل مبتني بر فناوري اطلاعات است كه منابع سازمان را توسط يك سيستم بهم پيوسته به سرعت ، دقت و كيفيت بالا در كنترل مديران سطوح مختلف سازمان قرار ميدهد تا بطور مناسب فرآيند برنامه ريزي و عمليات سازمان را مديريت نمايند.
•    ERP با هدف اصلي و اوليه در گردآوري دپارتمانها و حوزه هاي مختلف يک سازمان در داخل يک سيستم واحد يکپارچه بگونه اي عمل مینماید که اين سيستم بتواند جوابگوي تمامي نيازهاي بخشهاي متفاوت يك سازمان باشد .
•    ايجاد يكپارچگي سازماني از بعد اطلاعاتي و افزايش سازگاري در اطلاعات موجود در سازمان.
•    استانداردسازي فرايندهاي سازماني بر اساس بهترين تجربياتي كه شركت هاي عرضه كننده نرم افزار از سازمانهاي مختلف به دست آورده اند.
•    مهندسي مجدد فرايندهاي سازماني و کاهش زمان انجام آنها و تبديل فرايندهاي سازماني از حالت ضمني به حالت صريح به علت مهندسي مجددي که در فرايندهاي سازمان صورت مي پذيرد.
•    امكان نصب و راه اندازي سريعتر سيستمهاي مرتبط با ERP در سازمان از جمله ماژولهاي مختلف اين نرم -افزار و يا ساير نرم افزارهاي كاربردي كه از طرف عرضه كنندگان ERP ارائه نشده و مخصوص آن سازمان هستند.
•    تغيير تمرکز از برنامه نويسي كامپيوتري در سازمان به بهبود فرايندها و  فراهم شدن زير ساخت لازم به منظور پرداختن به  SCM  و CRM و سایر سیستمهای جامع و اطلاعات .

تمامی حقوق این وب سایت برای باتیس محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط نونگار