مدیریت عملکرد کسب و کارCorporate Performance Management (CPM)

مجموعه­ای از فرایندهای مدیریت عملکرد و تحلیلی است که مدیریت یک عملکرد سازمان را برای رسیدن به یک یا چند هدف از پیش انتخاب شده، مدیریت می کند.

 معیارهای مدیریت عملکرد کسب و کار عبارتند از: مدیریت عملکرد شرکت و مدیریت عملکرد سازمانی. در این راستا، مدیریت عملکرد کسب و کار در درون روش های مدیریت فرآیند کسب و کار قرار می­گیرد. این فرایند به صورت کلی دارای سه زیر فعالیت اصلی است:

  1)انتخاب اهداف

  2)تدوین اطلاعات اندازه گیری مربوط به پیشرفت سازمان در برابر این اهداف

  3)مداخلاتی که مدیران با توجه به این اطلاعات انجام داده اند با توجه به بهبود عملکرد آینده در برابر این اهداف

معمولا هر سه فعالیت همزمان با مداخلات مدیران بر روی انتخاب اهداف، اطلاعات اندازه­گیری نظارت شده و فعالیت های انجام شده توسط سازمان اجرا می­شود.

از آنجا که فعالیت­های مدیریت عملکرد کسب و کار در سازمان­های بزرگ اغلب شامل جمع­آوری و گزارش حجم زیادی از داده­ها می­شود، بسیاری از فروشندگان نرم افزار، به ویژه کسانی که ابزار اطلاعات کسب و کار و محصولات بازار را ارائه می­دهند، برای کمک به این روند تمایل شدیدی دارند. نتیجه اینکه از مدیریت عملکرد کسب و کار(CPM) اغلب به عنوان یک فعالیت که بر سیستم­های نرم­افزاری کار می کند، به عنوان اشتباه درک می شود و بسیاری از تعاریف مدیریت عملکرد کسب و کار به صراحت نشان می دهد که نرم افزار به عنوان یک جزء قطعی از رویکرد است.

 

 

در نهایت به صورت کلی در هر سازمان، سیستم­های CPM مورد استفاده در راستای اهداف زیر هستند:

1)بهبود استفاده بودجه

2)کاهش هزینه­ های شرکت

3)ارتقاء استراتژی­های سازمانی شرکت

4)بهبود فرایندهای برنامه ریزی مالی شرکت     

  باید توجه داشت که CPM زیرمجموعه­ ی هوش تجاری است و به عنوان یک استراتژی به تنهایی مورد استفاده قرار نمی­گیرد. به منظور موفقیت در استفاده از CPMها، شرکت ها باید یک چارچوب برای بررسی عملکرد شرکت در نظر گرفته و دستیابی به معیارهای آن چارچوب را مدیریت کنند.در این راستا، چارچوب­های استراتژیک و روش­ های مدیریتی مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. انواع شاخص­های عملکرد کلیدی (KPI)  جزء جدایی ناپذیر، برای سنجش موفقیت این چارچوب قابل می­باشند

در این راستا بررسی موارد زیر دارای اهمیت فراوانی هستند:

طراحی و پیاده سازی:

Goal-alignment queries

هدف­های کوتاه مدت و میان مدتی برای برنامه مدون کلی، تعیین می­شود. استراتژی سازمان برای این برنامه چیست؟ چه مؤلفه یا چشم اندازی از سازمان، مربوط به آن است؟ یک فرضیه باید ایجاد شود که جزئیات نحوه عملکرد این طرح را و در نهایت نتایج و عملکرد را بهبود ببخشد (به عنوان مثال یک نقشه راه استراتژیک).

Baseline queries

ارزیابی درستی از جمع آوری اطلاعات فعلی: آیا سازمان توانایی نظارت بر منابع مهم اطلاعات را دارد؟ چه اطلاعاتی جمع آوری شده و چگونه ذخیره می شود؟ پارامترهای آماری این داده ها چه مواردی هستند. چه مقدار تغییرات تصادفی در آن تاثیر دارد؟ آیا قابل اندازه­گیری هستند و آیا اندازه گیری شده­اند؟

 

Cost and risk queries

برای مثال استفاده از سیستم BPM را در نظر بگیرید. تخمین برآورد­های مالی یک شرکت و هزینه عملیات فعلی و افزایش هزینه­های مربوط به BPM را ارزیابی  کنید. ریسک استفاده از این روش چیست؟ ارزیابی ریسک باید به یک معیار مالی تبدیل شود و در برنامه­ریزی­های شرکت قرار گیرد.

Customer and stakeholder queries

تعیین کنید که ابتکار عمل را چه کسی بر عهده خواهد گرفت و چه کسی در نهایت هزینه­ها را متقبل خواهد شد. چه کسی در روند فعلی سهیم است؟ چه نوع از مشتریان یا ذینفعان به طور مستقیم از این ابتکار عمل بهره می­برند؟ چه کسانی به طور غیرمستقیم سود خواهند برد؟ چه مزایای کمی یا کیفی را دنبال می کنید؟ آیا ابتکار مشخص شده بهترین یا تنها راه افزایش رضایت مشتریان است؟ روش نظارتی بر تاثیر آن ابتکار بر مزایای مشتریان چیست؟ تاثیر آن در مورد کارمندان، سهامداران و اعضای کانال توزیع چیست؟

Metrics-related queries

نیازهای اطلاعاتی، نیازهای عملیاتی و معیارها به وضوح تعریف شده است. تعیین کنید که چه معیار­هایی برای هر قطعه اطلاعات جمع­آوری شده نیاز است. آیا این بهترین معیاراست؟ چرا؟ چند معیار باید ردیابی شود؟ اگر این تعداد زیاد است، چه نوع سیستمی می تواند آنها را مدیریت کند؟ آیا معیارها، استاندارد شده­اند؟ آیا می توان آنها را در مقایسه عملکرد با دیگر سازمان­هابه کار برد؟ معیارهای استاندارد صنعت در دسترس چیست؟

Measurement methodology-related queries

یک روش یا روش­هایی برای تعیین بهترین (یا قابل قبول ترین) روش اندازه گیری و ضرایب مورد نیاز آنها ایجاد کنید. چه میزان داده جمع آوری خواهد شد؟ آیا برای آنها، استانداردهای صنعتی وجود دارد؟ آیا بهترین راه برای اندازه گیری انتخاب شده است؟

Results-related queries

به مثال BPM باز گردیم. برنامه BPM را نظارت کنید تا اطمینان حاصل کنید که به آن اهداف نایل شده­اید. برنامه مورد بررسی را با توجه به خروجی­های آماری به دست آمده از BPM به روز کنید. آیا تغییرات به صورت تصادفی ایجاد شده­اند؟ 

تمامی حقوق این وب سایت برای باتیس محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط نونگار