سیستم برگزاری آزمون باتیس نرم افزاری شامل دوبخش سمت سرور و سمت کلاینت است که قادر است فرآیند کامل برگزاری یک آزمون، از قبیل تعریف آزمون (مفاد آزمون، تعداد سوالات هریک و کلید پاسخ سوالات) ، اختصاص شرکت کنندگان به آزمون ، چاپ پاسخ برگ برای هرکدام از شرکت کنندگان ، تصحیح پاسخ برگ ها و ارائه انواع گزارشات مفصل برای استفاده دانش آموزان و مدیران را انجام دهد. توزیع سیستم به دو بخش کلاینت و سرور باعث شده است که به راحتی در یک مرکز آزمون بزرگ، تعداد نامحدود کاربر بتوانند هم زمان از این سیستم استفاده نمایند.

 

دانلود کاتالوگ سیستم آزمون

 

All Rights Reserved for Batis.

Web Design By Nonegar