حقوق و دستمزد

 • انجام کلیه عملیات مرتبط با حقوق ودستمزد کارکنان بصورت مکانیزه شامل :فایل آپلود بیمه تامین اجتماعی و صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و مالیات .

 • قابلیت ارسال فیش حقوقی به صورت ایمیل ، اس ام اس ، اتوماسیون اداری

 • قابلیت صدور سند هزینه به تفکیک نوع هزینه حقوق در قیمت تمام شده ( مستقیم ، سربار، اداری و تشکیلاتی)

 • قابلیت صدور اتوماتیک دستور پرداخت خالص پرداختی حقوق به زیر سیستم دریافت وپرداخت و به تبع آن امکان کنترل خالص پرداختنی حقوق با چک پرداختی.

 • قابلیت صدور اتوماتیک دستور پرداخت علی الحساب حقوق ، وام و موارد مشابه در طی ماه و کسر اتوماتیک در فیش حقوقی.

 • قابلیت تسهیم سایر هزینه کارکنان براساس مراکز هزینه و صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک.

 • قابلیت ساخت فایل خالص پرداختی حقوق جهت ارائه به بانکهای مختلف.

 • قابلیت گزارشگیری هزینه های حقوق ودستمزد بصورت ماهانه ، سالانه به تفکیک پرسنل ، مراکز هزینه.

 • قابلیت محاسبه تسویه پرسنل  در ماه انتخابی کاربر و لحاظ آن در فایل ماهانه آپلود سازمان امورمالیاتی.

 • قابلیت محاسبه تعدیل حقوق از نظر تغییرات ریالی حکم پرسنلی و کارکرد پرسنل .

 • قابلیت محاسبه صورت وضعیت پیمانکار براساس بخشنامه نظام مهندسی و محاسبه قیمت تمام شده هر پروژه براساس نیروی انسانی مستقر در پروژه.

تمامی حقوق این وب سایت برای باتیس محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط نونگار