پرسنلی و آموزش

  • قابلیت خواندن اطلاعات کارکرد پرسنل از سیستم کارت ساعت زنی 

  • قابلیت اعمال طبقه بندی مشاغل در سیستم پرسنلی 

  • قابلیت نگهداری مدارک آموزشی و تحصیلی و فردی پرسنل 

  • قابلیت صدور حکم اتوماتیک در هر دوره دلخواه 

  • قابلیت ایجاد فرآیند تمدید احکام پرسنل بر اساس چارت سازمانی 

تمامی حقوق این وب سایت برای باتیس محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط نونگار