اموال و دارائیهای ثابت

  • قابلیت اختصاص شماره پلاک اموال به صورت اتوماتیک از زیر سیستم های انبار ، خرید.

  • قابلیت محاسبه استهلاک به صورت دوره های مشخص شده توسط کاربر و صدور کاربرگ و سند اتوماتیک حسابداری.

  • قابلیت محاسبه خواب اموال و افزایش قیمت اموال به صورت اتوماتیک با انجام هزینه بر اموال در زیر سیستم های دیگر.

  • قابلیت فرآیند خروج اموال جهت تعمیر ، تکمیل سازی و کالیبراسیون و قرارگیری هزینه آن به صورت اتوماتیک در کارتابل پرداخت .

تمامی حقوق این وب سایت برای باتیس محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط نونگار