سیستم داشبورد مدیریت

·        امکان نمایش و گزارشگیری مدیریتی .

·        قابلیت کنترل اهم گزارشات مدیریتی در هر لحظه .

·         قابلیت دسترسی به عملیات مهم شرکت جهت تصمیم گیریهای و کنترل عملکرد واحدها  ( مالی و تولید و بهره وری و انبار) .

تمامی حقوق این وب سایت برای باتیس محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط نونگار