سیستم مدیریت حکاک

 

·        قابلیت صدور زمان به ایستگاه حکاک با توجه به سفارش برنامه ریزی .

·        قابلیت ثبت آمار لحظه ای حکاک .

·        قابلیت جلوگیری از حک تکراری روی محصول

تمامی حقوق این وب سایت برای باتیس محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط نونگار