بازاریابی و قرارداد فروش

  • قابلیت کنترل فرآیند بازاریابی و فروش بنحوی که از لحظه درخواست مشتری با کنترل های مد نظر سازمان فاکتور فروش و سند آن صادر گردد.

  • قابلیت تعریف پارامترهای محصول به صورت فرم ورودی اطلاعات  و در ادامه قابلیت امکان ثبت پارامترهای محصول مورد درخواست مشتری که نهایتا منجر به تعریف اتوماتیک کد کالا خواهد شد .

  • قابلیت محاسبه اتوماتیک قیمت فروش  براساس پارامترهای محصول و قیمت مرجع هریک از آنها.

  • قابلیت ایجاد الگوی قیمت فروش و اختصاص آن به هریک از گروه محصول با لحاظ تاریخ انتقضاء.

  • قابلیت ارسال سفارش مشتری نهایی شده به کارتابل تولید / بازرگانی جهت تولید / تامین محصول سفارش شده .

  • قابلیت آپلود سفارش مشتری از فایل اکسل .

  • قابلیت تعریف قرارداد فروش با لحاظ آیتم های موثر در قرارداد ( پیش دریافت ، ارزش افزوده ، عوارض و  گارانتی ) و محاسبه و صدور سندفروش به صورت اتوماتیک .

  • قابلیت تعریف واسط فروش (پورسانت) و محاسبه آن براساس قرارداد و صدور سند اتوماتیک همزمان با سند فروش .

  • قابلیت گزارش مانده  طلب حساب قراردادها براساس تعداد روز  در بازده های  معین .

  • قابلیت تغییر قیمت فروش در هربازده زمانی و مکررا (بیش از یکبار ) و صدور سند تعدیل در حسابداری بصورت اتوماتیک.

تمامی حقوق این وب سایت برای باتیس محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط نونگار