سیسیتم مدیریت اس ام اس و ایمیل

·        قابلیت انتقال اطلاعات از مرکزی به مرکز دیگر از طریق سرویس Email.

·        قابلیت ارسال اس ام اس و ایمیل به صورت دستی و اتوماتیک به افراد دلخواه در مناسبتهای مختلف.

·        قابلیت انتخاب ارسال اطلاعات به ایمیل کاری و یا شخصی.

·        قابلیت ارسال اطلاعات سیستم  از قبیل ( تعداد خرید و فروش تایید مجوزها وظایف محوله و کنترلی ارسال فیش حقوقی پرسنل و ----) به مدیریت و پرسنل شرکت .

·        امکان ارسال فیش حقوقی پرسنل از طریق ایمیل.

تمامی حقوق این وب سایت برای باتیس محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط نونگار