دریافت و پرداخت (خزانه داری)

  • قابلیت فرآیند سازی ثبت تنخواه ها براساس هزینه و خرید کالا با لحاظ قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض  و کنترل علی الحساب پرداختی به تنخواه .

  • قابلیت تهیه صورت مغایرت بانکی و کنترل موجودی حسابهای بانکی .

  • قابلیت فرآیند سازی درخواست های پرداخت ، دستور پرداخت (اتوماتیک از زیر سیستمهای دیگر مثل حقوق دستمزد ، انبار،  خرید اموال .... )  و مجوز پرداخت و صدور و چاپ چک .

  • قابلیت ثبت پرداختهای چک ، بین بانکی ، صندوق ، اینترنتی ، شبا

  • قابلیت ثبت دریافتهای فروش نقدی به صورت اتوماتیک در سیستم و امکان مغایرت گیری.

  • قابلیت گزارشگیری گزارشات خرید و فروش فصلی و ارزش افزوده و عوارض.

  • قابلیت ارتباط ثبت درآمدهای متفرقه و فروش به دریافتها و گزارشگیری فاکتور فروش دریافت نشده.

تمامی حقوق این وب سایت برای باتیس محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط نونگار