برنامه ریزی و کنترل تولید

  • قابلیت کنترل کلیه مراحل تولید از شروع شارژ توسط انبار تا تولید محصول.

  • قابلیت  ثبت تایم شیت کارکنان در هر ایستگاه با توجه به حضور و غیاب کارت ساعت زن توسط سرپرست شیفت .

  • قابلیت کنترل و ثبت PM  و تعمیرات ماشین آلات براساس میزان تولید و بازده زمانی.

  •  قابلیت شناسائی و ردیابی موادو قطعات بهکارگرفته درمحصول و همچنین اپراتورهای موثردر هر ایستگاه کاری درحین تولید قابلیت مدیریت ابزار مصرفی به نحوی که با ثبت آمار تولید روزانه در ایستگاه هایی که نیاز به تعویض ابزار میباشد آلارم به صورت اتوماتیک صادر میشود .

  • قابلیت ثبت ضایعات حین تولید و  کنترل آن تا مرحله اصلاح محصول یا رسید در انبار ضایعات.

  •  قابلیت محاسبه OEE   و چاپ آن .

تمامی حقوق این وب سایت برای باتیس محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط نونگار