انبار و حسابداری انبار

 • قابلیت صدور رسید و حواله انبار بصورت اتوماتیک و بدون نیاز به انتخاب نوع رسید ،  نوع حواله و نام انبار .

 • قابلیت شارژ اتوماتیک ایستگاه ها کاری براساس سفارش برنامه ریزی و درخت محصول بدون دخالت اپراتور.

 • قابلیت صدور رسید و حواله محصول بصورت اتوماتیک از تولید و بارکدخوان .

 • قابلیت محاسبه لحظه ای قیمت تمام شده مواد مصرفی،  براساس درخت محصول (BOM).

 • قابلیت برنامه سفارش برای پیمانکاران براساس موجودی و ظرفیت انبار و سفارش مشتری.

 • قابلیت کد دهی کالا براساس طبقه ( درخت واره ) به صورت اتوماتیک

 • قابلیت ایجاد انبار مجازی بدون  ثبت ورودی و خروجی ، موجودی لحظه ای انبار پای کار گزارش گردد.

 • قابلیت رهگیری کالای مصرفی در محصول براساس سازنده کالا.

 • قابلیت پردازش انبارگردانی در هر مقطع زمانی و صدور سند اصلاحی انبارگردانی.

 • قابلیت  تعریف کالای جایگزین در درخت محصول (BOM)   قابل استفاده در صدور اتوماتیک به تولید و اجتناب از کسری و توقف خطوط تولید.

 • قابلیت کنترل قیمت خرید کالا طبق سوابق خرید کالا  با تایید  مجوز مدیریت .

 • قابلیت پیاده سازی فرآیند کنترل کیفی در انبار.

 • قابلیت صدور اتوماتیک رسید و حواله بین انبار ها و مراکز پروژه / تولید در انبار.

 • قابلیت صدور اتوماتیک رسید و حواله براساس سفارشات مشتریان و کنترل ارسال محصول نهایی براساس سفارش اولیه و مواد مصرفی به تولید.

 • قابلیت تجمیع حواله های مرجوعی در کارتابل معین و ارسال اتوماتیک در دوره زمانی مشخص .

 • قابلیت تجمیع حواله های اسقاط در کارتابل معین و راسال اتوماتیک در دوره زمانی مشخص.

 • قابلیت صدور کاربرگ سند مصرف در بازده مختلف براساس مراکز هزینه و گروه های کالا.

 • قابلیت صدور کاربرگ سند بهره برداری اموال .

 • قابلیت ریالی کردن اموال در انبار به صورت اتوماتیک شماره دهی پلاک داده و در زیر سیستم اموال ثبت میگردد.

 • قابلیت  ریالی کردن رسیدها به صورت کنترل خرید و  بستن حساب کنترل خرید در یک دوره مشخص شده توسط کاربر .

 • قابلیت ریالی کردن اتوماتیک در زمان صدور حواله و رسید بین پروژه/ مراکز مختلف تولیدی و انبارها.

 • قابلیت صدور سند اتوماتیک خرید و صدور دستور پرداخت به زیر سیستم دریافت و پرداخت بصورت تجمیعی و تفکیکی.

تمامی حقوق این وب سایت برای باتیس محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط نونگار